Seminar

PhD on Track
en konferanse om bibliotekenes veiledning av Ph.d. kandidater

Utvikling av nye og forbedrede tjenester til forskningen har den siste tiden fått økt oppmerksomhet ved Universitets- og Høyskolebibliotek. Samtidig utgjør Ph.d.-kandidater en voksende studentgruppe.

Hvordan skal bibliotekene være en ressurs for en målgruppe som befinner seg i skjæringspunktet mellom studieløp og forskningsfront?

På hvilke områder skal vi veilede og undervise?

Hvordan skal vi gjøre det?

Med disse spørsmålene som utgangspunkt inviterer vi til konferanse på Gardermoen 23. mai.

Under konferansen lanseres PhD on Track, en nettbasert læringsressurs for Ph.d-kandidater.

PhD on Track er resultatet av prosjektet Information Management for Knowledge Creation. Prosjektet er et samarbeid mellom biblioteket ved Høgskolen i Bergen, Norges Handelshøyskoles bibliotek, Universitetsbiblioteket i Bergen, Universitetsbiblioteket i Oslo og Universitetsbiblioteket i Aalborg. Prosjektet mottar utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket.

Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen, 23.05.2013

Påmelding og betaling

11.04.13: Seminaret er nå fulltegnet!


Program
Del 1 – Hvilke utfordringer møter Ph.d.-kandidatene?

10:00-10:15 Velkommen
10:15-11:15 Om generiske ferdigheter i PhD-utdanningene [Presentasjon]
Berit Hyllseth, seniorrådgiver ved Universitets- og Høgskolerådet (UHR)
11:15-12:15 “Beyond Open Access” [Lenker]
Curt Rice,  Prorektor for forskning og utvikling ved Universitetet i Tromsø, styreleder CRISTIN
12:15-13:00 Lunsj

Del 2 – PhD on Track – en startpakke for nye Ph.d.-kandidater

13:00- 13:30 PhD on Track – lansering av de nettbaserte læringsmodulene i PhD on Track
[Presentasjon]
Eystein Gullbekk, prosjektleder
Maria Carme Torras, leder av styringsgruppen
13:30- 14:00 PhD on Track – testmetodikk når målgruppen involveres [Presentasjon]
Andrea Gasparini, Universitetsbiblioteket i Oslo
Ingrid Cutler, Universitetsbiblioteket i Bergen
14.00-14:15 Kaffepause 

Del 3 – Områder for veiledning og undervisning

14:15-14:30 Introduksjon til parallellsesjoner
14:30-15:45 Sesjon 1: Sesjon 2: Sesjon 3: Sesjon 4:
Literatursøking for Ph.d.-kandidater
Gunhild Austrheim, Universitets-bibliotekar, Høgskolen i Bergen og Marte Ødegaard, Spesialbibliotekar, Universitetsbiblioteket i Oslo
Ph.d
afhandlinger på Aalborg Universitet – fra aflevering til publicering
Nils Thidemann, funktionsleder Aalborg Universitets-
bibliotek
[Presentasjon]
Å se og bli sett. Smaksprøver fra modulen “Citation Impact”
Susanne Mikki,
førstebibliotekar, Universitets- biblioteket i Bergen
[Presentasjon]
Bibliotekets organisering
av Ph.d -undervisning og veiledning
Bente Lope og Louise Thomsen, Aalborg Universitetsbibliotek
[Presentasjon]
[Oppgave]
[Kursinvitasjon]
15:45-16:00 Avslutning